קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2019

נפתחה ההגשה לאסיף 2019! ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.
השנה נוספה קטגוריית משחקים חדשה!

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-31.5.19.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-1.7.19
משחקים שפותחו על ידי יוצרים עצמאיים: 31.5.19

להגשת סרטים

Accessibility
Close