קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2018

נפתחה ההגשה לאסיף 2018! ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.
השנה נוספה קטגוריית גיימינג חדשה!

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-31.5.18.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-1.7.18

להגשת סרטים

Accessibility
Close