הגשת סרטים

 

 

עברה שנה ושוב אנו שמחים להזמינכם להגיש סרטים לאירוע אסיף 2024, החוגג את יבול שנת היצירה שחלפה ושואף לקדם את אמנות האנימציה בישראל. ניתן להגיש סרטי אנימציה מכל סוג שהוא ובכל טכניקה או שילוב טכניקות, שנוצרו בשנה החולפת, וטרם הוגשו לאסיף.

תהליך הלקטורה מתבצע בסוף יוני ובמהלך יולי, ע"י צוותים של יוצרי אנימציה מנוסים ומוערכים. עם סיום עבודת ועדות הלקטורה, יקבלו שולחי הסרטים הודעה במייל, על החלטת הועדה לגבי סרטיהם.

פירוט הקטגוריות, אופן ההגשה ודמי הרישום, מפורטים באתר Filmfreeway. לפני ההגשה, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת טפסי ההגשה.

סרטים מקצועיים

ההגשה לסרטים המקצועיים לאסיף 2024 פתוחה!

 

סרטי סטודנטים

ההגשה לסרטי הסטודנטים לאסיף 2024 פתוחה!

 

 

תקנון אסיף 2024

אסיף, האירוע השנתי המרכזי של האנימציה הישראלית, מופק ע"י פסטיבל אנימיקס, ובשיתוף קהילת האנימציה הישראלית. מטרות אסיף הן לחגוג את יבול שנת היצירה שחלפה ולקדם את אמנות האנימציה בישראל.

אסיף כולל הקרנות מקבצי סרטים וטקס הענקת פרסים. הסרטים המוגשים והמידע עליהם ועל יוצריהם מצטרפים למאגר המידע על האנימציה הישראלית.

אסיף מחויב לשקיפות ונאותות הליך השיפוט והבחירה וההקרנה, מתוך כבוד ליוצרים והכרה בחשיבות ההשתתפות והזכייה.

מבנה אסיף: הנהלת אנימיקס, מנהלת אמנותית ומפיקת התחרות הישראלית, מנהל אמנותי ומפיק התחרות הבינלאומית, ועדת לקטורה, ועדת שיפוט, חברי ועדת ביקורת.

השתתפות באסיף: לכל אולפן, סטודיו ויוצר/ת ישראלי/ת יש זכות להגיש סרט/ים. אולפנים וסטודיואים רשאים להגיש עד שלושה סרטים בכל קטגוריה.

בי"ס גבוה לאנימציה או סטודנט/ית לאנימציה רשאים להגיש פרוייקטים שנוצרו בשנים ג'-ד' של הלימודים, או בשנת הלימודים האחרונה במידה ולא מדובר במסלול ארבע-שנתי. כל סטודנט/ית רשאי/ת להגיש עד שני סרטים: סרט אחד לקטגוריית סרטי הסטודנטים הכללית וסרט אחד לקטגוריית סרטי סטודנטים קצרצרים (עד 90 שניות). 

זכאי/ת להגיש סרט בעל/ת הזכויות על הסרט, או מי שקיבל/ה את הסכמת בעל/ת הזכויות.

טכניקה וקטגוריות: כל יוצר/ת, אולפן, סטודנט/ית לאנימציה ובי"ס גבוה לאנימציה, יכולים להגיש סרטי אנימציה בכל קטגוריה שהיא ובכל טכניקה שהיא; ובלבד שהסרט/ים עונים להגדרות הבאות:

  • א. הסרט נוצר "פריים ביי פריים", קרי מכיל תנועה של האלמנטים הקיימים בו אשר נוצרה על ידי היוצר/ת ולא הוקלטה.
  • ב. לחלק האנימטיבי בסרט/ים תפקיד משמעותי ביצירה והוא מהווה לכל הפחות 30% ממנה.
  • ג. טכניקות כמו "white board animation", גרפיקה בתנועה ואפקטים בקולנוע, לא מאופיינים על ידי תנועה משמעותית של האלמנטים הקיימים בהם ולכן אינם עונים להגדרה של אנימציה.
  • ד. הסרט לא הוגש בעבר לאסיף.
  • ה. הסרט הושלם, והוא אינו נמצא עדיין בתהליך עבודה.

ועדות השיפוט לא שופטות סרטים שאינם עונים להגדרה של אנימציה כפי שהוגדרה בתקנון. במידה ועולה ספק לגבי סרט מסוים ניתן ליצור קשר עם צוות אסיף ולהתייעץ.

קטגוריות אליהן ניתן להגיש סרטים: סרטים עצמאיים | סרטים מוזמנים מסחריים  | סרטים מוזמנים  נראטיביים / דוקומנטריים  | קליפים | סרטי ילדים | סרטים קצרצרים – סרטים עצמאיים שלא עולים באורכם על דקה אחת | סרטי סטודנטים | סרטי סטודנטים – התחרות הבינלאומית (פתוחה לסטודנטים מכל העולם, שאינם לומדים בישראל) 

היוצרים מציינים בטופס ההגשה לאיזו קטגוריה הסרט המוגש שייך, ולוועדות הלקטורה של אסיף שמורה הזכות להעביר את הסרט לקטגוריה אחרת, לפי ראות עיני חברי הוועדה. במקרה כזה, מגיש הסרט יעודכן באשר לשינוי.

לקטורה ושיפוט:  בחירת הסרטים להקרנה נעשית על ידי לקטורים ולקטוריות בעלי ידע תובנה וניסיון באנימציה ובתחומים המשיקים הרלוונטיים, החפים ממעורבות אישית, ואשר חבריהן לא הגישו סרטים באותה קטגוריה. 

רק לחברי ועדת הלקטורה הזכות להחליט אילו סרטים יוצגו באסיף; וזאת על פי שיקולים מקצועיים בלבד. ההליך נעשה תוך שקיפות מלאה ומתוך כבוד ליוצרים ושמירה על זכויותיהם.

בחירת הסרטים הזוכים נעשית על ידי חברי ועדת השיפוט, הצופה בסרטים במהלך הפסטיבל. השופטים והשופטות הם בעלי ידע תובנה וניסיון באנימציה ובתחומים המשיקים הרלוונטיים, החפים ממעורבות אישית, ואשר חבריהן לא הגישו סרטים באותה קטגוריה.  הוועדות מנוהלות ע"י הניהול האמנותי והפקת אסיף, שאינם בעלי זכות הצבעה בוועדות.

בחירת והקרנת סרטים: זמן ההקרנה העומד לרשות אסיף מגביל את מספר הסרטים שאפשר לכלול באירוע. לכן יתכן שסרט שיוגש לועדת הלקטורה והועדה תמצא אותו ראוי להקרנה, לא ייכלל בהקרנה בשל זמן הקרנה מוגבל.

סרטים שנבחרו להקרנה יוקרנו במלואם. עם זאת יתכנו מקרים חריגים:

  • א. הנהלת אסיף יכולה להחליט שלא להקרין סרט חריג באורכו במלואו, ולהקרין במקום זאת טריילר, גרסה מקוצרת, או קטע מתוך הסרט. הקרנת הגרסא המקוצרת תיעשה בהסכמת יוצרי הסרט, שגם יכינו את הגרסה להקרנה. במקרה כזה, ייעשה מאמץ למצוא מסגרת משלימה להקרנות אסיף בפסטיבל אנימיקס, בה ניתן יהיה להקרין את הסרט במלואו. הצפייה של ועדות הלקטורה תהיה בגרסה המלאה.
  • ב. מאחר ואסיף מיועד לקהל בוגר, יוצרים של סרטים המיועדים לילדים ולפעוטות יתבקשו לשלוח בנוסף לגרסה המלאה, גרסה מקוצרת של סרטיהם, באורך של כדקה. הלקטורים יצפו וישפטו את הגרסה המלאה, והגרסה המקוצרת תשמש להקרנות עצמן במידה והסרטים יבחרו להקרנה.
  • ג. הנהלת אסיף ואנימיקס שומרת לעצמה את הזכות לפסול מהקרנה סרט המכיל תוכן פוגעני, המהווה הסתה לאלימות, פורנוגרפיה וכו'.

 

הגשת חומרים ועותקי הקרנה: כל הסרטים שהתקבלו לתחרות יידרשו להעביר לפסטיבל:

א. עותק הקרנה בפורמט DCP 

ב. 3 צילומי סטילס מתוך הסרט 

ג. טריילר / קטע ויזואלי מתוך הסרט 

הנהלת אסיף רשאית לבטל הקרנה של סרט אשר אשר עותק ההקרנה שלו לא יתקבל בפורמט המבוקש.

 

 תחרות ופרסים: חברי וחברות ועדות הלקטורה בוחרים מבין הסרטים המוגשים את המועמדים לפרסים בקטגוריות השונות.

חברי וחברות ועדת השיפוט צופים בסרטים במהלך הפסטיבל, ובוחרים את הסרטים הזוכים. 

פרסים כספיים יוענקו בהתאם לחסויות/תרומות שיוקדשו לכך. לוועדות אסיף הזכות להחליט על מתן פרס כספי רק למי שינצלו ליצירה בארץ. 

חריגים וערעורים: ועדת הביקורת של אסיף משמשת כסמכות עליונה להחלטות על סרטים חריגים, כמו גם במקרי ערעור ע"י מגישי הסרטים.

תיעוד: המידע בטפסי הגשת הסרטים וכל הסרטים שמגישיהם מאשרים זאת, גם אם לא נבחרו להקרנה, נשמרים במאגר אנימציה ישראלית של אסיף ופסטיבל אנימיקס.