קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2020

נפתחה ההגשה לאסיף 2020! ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.
נא לשים לב לדגשים הנוגעים לדמי הרישום – לאור המצב.

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-14.6.20.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-29.7.20
משחקים שפותחו על ידי יוצרים עצמאיים: 27.6.20

להגשת סרטים