טופס הגשת סרט סטודנטים

ניתן להגיש סרטים עד יום חמישי, ה-30 ביוני 2022.

שדות המסומנים ב * .נחוצים להשלמת הטופס

נא לקרוא את הטופס בעיון ולמלא את כל הפרטים.
שימו לב! לאחר השליחה ישלח מייל אישור. אם לא התקבל מייל האישור, הסרט לא נשלח כראוי!


על כל סרט סטודנטים שנשלח לתחרות אסיף להיות מאושר על ידי מוסד הלימודים בו נוצר. צוות אסיף שומר לו את הזכות לוודא מול מוסד הלימודים כי הסרט אכן מאושר לצפייה ושיפוט של וועדת התחרות.

לכל שאלה בנוגע להגשת הטפסים והסרטים עצמם ניתן לכתוב לחן חייפץ בכתובת chen@asif-animation.org או להתקשר ל טל': 0545790154

פרטי הסרט

 

לצורך צפיית ועדות השיפוט בלבד.

על מנת ששופטי הוועדות יוכלו לצפות בסרט ולשפוט אותו על פי הקרנה באיכות מלאה, יש להעביר, בנוסף לקישור, עותק של הסרט באיכות הקרנה, בפורמט mp4 או Quicktime, ברזולוציה 1920/1080 (full HD). הסרט חייב לכלול קרדיטים ליוצרים.

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

השאר ריק אם הסרט עוד לא הוקרן

עד שורה וחצי.
יופיע בקטלוג המודפס, באם הסרט יתקבל להקרנה באסיף.

ניתן להוסיף קרדיטים נוספים עפ"י סדר החשיבות (יוכנסו לקטלוג כמה שיותר בהתאם למגבלות המקום)

אישור זכויות מגיש
הריני מאשר/ת שאני (המגיש/ה) בעל/ת הזכויות על הסרט, או אושרתי ע"י בעלי הזכויות, להגישו לאסיף 2022. אני מאשר/ת להקרינו אך ורק באירועי אסיף 2022. אלא אם ציינתי אחרת בסעיף "אישור הקרנה מחוץ לאסיף 2022". לא ייעשה בסרט כל שימוש נוסף ללא אישור שלי.

הגשת הסרט

וועדת השיפוט

מתוך הסרטים שיוגשו יבחרו להקרנה ולתחרות חלק מהסרטים ע"י ועדת שיפוט. לשם צפיית ועדת השיפוט והפרס - אנו זקוקים לקישור לסרט באינטרנט. אתם מתבקשים להעלותו לאינטרנט ולרשום את הלינק בשדה המתאים ( "קישור (URL) לסרט באינטרנט").

המעוניינים לוודא שהסרט יוצג לעיני הועדה בלבד, יכולים להצפין את הסרט. במקרה זה, דאגו לרשום את שם המשתמש והסיסמא בשדות המתאימים.

בנוסף אנו זקוקים לקובץ ההקרנה. על מנת ששופטי הוועדות יוכלו לצפות בסרט ולשפוט אותו על פי הקרנה באיכות מלאה, יש להעביר עותק של הסרט באיכות הקרנה, בפורמט MP4 או Quicktime, ברזולוציה 1920/1080 (full HD). הסרט חייב לכלול קרדיטים ליוצרים.

בנוסף, יש לשלוח שני פריימים מייצגים מתוך הסרט לצורך הדפסה בקטלוג.

את העברת קובץ ההקרנה והפריימים יש לעשות באחת מהדרכים הבאות:

  • דרך www.wetransfer.com לכתובת chen@asif-animation.org
  • העלאת הסרט ל- Google Drive
  • במידה והסרט כבד מ-GB2, פנו לחן לתיאום העברה.

 אישור הקרנה מחוץ לאסיף

Accessibility
Close