טופס הגשת סרט מקצועי

ניתן להגיש סרטים עד יום שבת, ה-13 במאי 2023.

שדות המסומנים ב * .נחוצים להשלמת הטופס

נא לקרוא את הטופס בעיון ולמלא את כל הפרטים.
שימו לב! לאחר השליחה ישלח מייל אישור, אם לא התקבל מייל אישור, הסרט לא נשלח כראוי!

לכל שאלה בנוגע להגשת הטפסים והסרטים עצמם ניתן לכתוב לחן חייפץ בכתובת chen@asif-animation.org או להתקשר ל טל': 0545790154

פרטי הסרט

שימו לב: לוועדות הלקטורה של אסיף שמורה הזכות להעביר סרט לקטגוריה מתאימה אחרת, לפי שיקול דעת חברי הוועדה. במקרה כזה, יוצר הסרט יעודכן.

 

לצורך צפיית ועדות הלקטורה בלבד.

 

במידה ושונה מהיוצרים

עד שורה וחצי.
יופיע בקטלוג המודפס, באם הסרט יתקבל להקרנה באסיף.

השאר ריק אם הסרט עוד לא הוקרן

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

לצורכי מאגר המידע של אסיף.
בחירת פריטים מרובה באמצעות שימוש במקש Ctrl

 

עד שורה וחצי
יופיע בקטלוג המודפס, באם הסרט יתקבל להקרנה באסיף.

נא למלא את כל הסעיפים, גם אם מספר תפקידים בוצעו על ידי אותו אדם (יוכנסו לקטלוג כמה שיותר בהתאם למגבלות המקום)

אישור זכויות מגיש
הריני מאשר/ת שאני (המגיש/ה) בעל/ת הזכויות על הסרט, או אושרתי ע"י בעלי הזכויות, להגישו לאסיף 2023. אני מאשר/ת להקרינו אך ורק באירועי אסיף 2023. אלא אם ציינתי אחרת בסעיף "אישור הקרנה מחוץ לאסיף 2023". לא ייעשה בסרט כל שימוש נוסף ללא אישור שלי.

דמי רישום

עצמאי/ת – 100 ₪ לכל כמות של סרטים.
אולפן/סטודיו – 300 ₪ עבור עד 10 סרטים. אין להגיש יותר משלושה סרטים לכל קטגוריה.

לדוגמא, ניתן להגיש 3 סרטים לקטגוריית סרטי ילדים, 3 לקטגוריית פרסומות, סרט עצמאי אחד, שני קליפים וסרט קצרצר עד דקה, סה"כ 10 סרטים (או כל קונסטלציה אחרת).

קצרצרים – סרט עצמאי באורך של עד 60 שניות – 50 ₪ לסרט בודד. 100 ₪ לכל כמות אחרת של קצרצרים.

באם המגיש/ה הגיש/ה סרטים נוספים לקטגוריות אחרות, כעצמאי/ת או כאולפן, ייכלל ה'קצרצר' בדמי ההשתתפות ששולמו, ולא יהיה צורך לשלם עבורו בנפרד.

עם העברת הסרט/ים – יש לשלם את דמי ההשתתפות בתחרות אסיף באמצעות הלינק שישלח עם אישור קבלת הסרט. סרט אשר לא יגיעו דמי הרישום עבורו לסינמטק ת"א לא ייכנס לרשימת הסרטים לצפיית הועדה, ולכן לא יוכל להיות מוקרן.

הפסטיבל לא יכול להחזיר את דמי הרישום עבור סרט שלא התקבל להקרנה.

הגשת הסרט

וועדת הלקטורה

מתוך הסרטים שיוגשו יבחרו להקרנה ולתחרות חלק מהסרטים ע"י ועדת לקטורה. לשם צפיית חברי הועדה - אנו זקוקים לקישור לסרט באינטרנט. אתם מתבקשים להעלותו לאינטרנט ולרשום את הלינק בשדה המתאים ( "קישור (URL) לסרט באינטרנט").

המעוניינים לוודא שהסרט יוצג לעיני הועדה בלבד יכולים להצפין את הסרט. במקרה זה, דאגו לרשום את שם המשתמש והסיסמא בשדות המתאימים.

במידה ונבחר הסרט להקרנה

תתבקשו לעותק של הסרט בפורמט DCP ובנוסף 1-2 פריימים מתוך הסרט לצורך הקטלוג.
*יוצרים המגישים סרט לקטגוריית 'ילדים ופעוטות' מתבקשים לשלוח גם גרסה מקוצרת, באורך כדקה, (גם כן בפורמט DCP) של הסרט . הלקטורים יצפו בגרסה המלאה, ובמידה והסרט ייבחר להקרנה, תוקרן הגרסה המקוצרת.

 אישור הקרנה מחוץ לאסיף

Accessibility
Close