הגשת סרטים

 

 

אסיף 2017
עברה שנה ושוב אנו שמחים להזמינכם להגיש סרטים לאירוע אסיף 2018, החוגג את יבול שנת היצירה שחלפה ושואף לקדם את אמנות האנימציה בישראל. ניתן להגיש סרטי אנימציה מכל סוג שהוא ובכל טכניקה או שילוב טכניקות, שנוצרו בשנה החולפת, וטרם הוגשו לאסיף.

שימו לב: השנה נוספה קטגוריית גיימינג!

תהליך השיפוט מתבצע בסוף יוני ובמהלך יולי, ע"י צוותים של יוצרי אנימציה מנוסים ומוערכים. עם סיום עבודת ועדות השיפוט, יקבלו שולחי הסרטים הודעה במייל, על החלטת הועדה לגבי סרטיהם.

פירוט הקטגוריות, אופן ההגשה ודמי הרישום, מפורטים בטפסים המצורפים. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת טפסי ההגשה.

סרטים מקצועיים

כל סרט שאינו סרט סטודנטים, בכל הקטגוריות.

הסתיימה הגשת הסרטים המקצועיים לאסיף 2018

סרטי סטודנטים

הסתיימה הגשת סרטי הסטודנטים לאסיף 2018

תקנון אסיף 2018

חגיגת האנימציה הישראלית השנתית מיסודה של אסיפ"א ישראל

אסיף, האירוע השנתי המרכזי של אנימציה ישראלית, מופק ע"י פסטיבל אנימיקס, ובשיתוף קהילת האנימציה הישראלית. מטרות אסיף הן לחגוג את יבול שנת היצירה שחלפה ולקדם את אמנות האנימציה בישראל.

אסיף כולל הקרנות מבחרי סרטים וטקס הענקת פרסים. הסרטים המוגשים והמידע עליהם ועל יוצריהם מהווים מאגר מידע על האנימציה הישראלית.

אסיף מחויב לשקיפות ונאותות הליך השיפוט והבחירה וההקרנה, מתוך כבוד ליוצרים והכרה בחשיבות ההשתתפות והזכייה.

מבנה אסיף: הנהלת אנימיקס, מנהל אמנותי, מפיקה, חברי ועדות השיפוט, חברי ועדת ביקורת.

השתתפות באסיף: לכל אולפן, בי"ס גבוה לאנימציה, סטודנט/ית לאנימציה ויוצר/ת ישראלי/ת יש זכות להגיש סרט/ים. זכאי/ת להגיש סרט בעל/ת הזכויות על הסרט, או מי שקיבל/ה את הסכמת בעל/ת הזכויות.

טכניקה וקטגוריות: כל יוצר/ת, אולפן, סטודנט/ית לאנימציה ובי"ס גבוה לאנימציה, יכולים להגיש סרטי אנימציה בכל קטגוריה שהיא ובכל טכניקה שהיא; ובלבד שהסרט/ים עונים להגדרות הבאות:

  • א. הסרט נוצר "פריים ביי פריים", קרי מכיל תנועה של האלמנטים הקיימים בו אשר נוצרה על ידי היוצר/ת ולא הוקלטה.
  • ב. החלק האנימטיבי בסרט/ים מהווה תפקיד משמעותי ביצירה ולכל הפחות 30% ממנה.
  • ג. טכניקות כמו "white board animation", גרפיקה בתנועה ואפקטים בקולנוע, לא מאופיינים על ידי תנועה משמעותית של האלמנטים הקיימים בהם ולכן אינם עונים להגדרה של אנימציה.
  • ד. קטגוריות: כל קטגוריה יכולה להיות מוקרנת באסיף: סרטים עצמאיים, סרטים מוזמנים, סרטים מסחריים ופרסומות, סרטים דוקומנטריים, קליפים, קדימונים, סרטים לילדים ולפעוטות, סרטי סטודנטים ועוד קטגוריות, אפילו אם לא צוינו במפורש. היוצרים מציינים בטופס ההגשה לאיזו קטגוריה הסרט המוגש שייך, ולוועדות השיפוט של אסיף שמורה הזכות להעביר את הסרט לקטגוריה אחרת, לפי ראות עיני חברי הוועדה. במקרה כזה, מגיש הסרט יעודכן באשר לשינוי.
  • ה. הסרט לא הוגש בעבר לאסיף.
  • ו. הסרט הושלם, והוא אינו נמצא עדין בתהליך עבודה.

ועדות השיפוט לא שופטות סרטים שאינם עונים להגדרה של אנימציה כפי שהוגדרה בתקנון. במידה ועולה ספק לגבי סרט מסוים ניתן ליצור קשר עם צוות אסיף ולהתייעץ.

החל מ-2018, ניתן להגיש לאסיף גם סרטים מתחום הגיימינג. מאחר ואסיף הינה תחרות אנימציה, לא יוגש המשחק עצמו, אלא טריילר נראטיבי של המשחק, או קטע מוקלט מתוכו (gameplay trailer). ההגשה תישפט לפי איכותו המקצועית של הסרטון המוגש (אנימציה, עיצוב, ארט, מקוריות, נראטיב, וכו').

ועדות השיפוט: שיפוט הסרטים להקרנה נעשה ע"י ועדות המורכבות מבעלי ידע, תובנה וניסיון באנימציה, החפים ממעורבות אישית בסרטים, ואשר חבריהן לא הגישו סרט/ים באותה קטגוריה. רק לועדות השיפוט הזכות להחליט אילו סרטים יוצגו באסיף; וזאת על פי שיקולים מקצועיים בלבד. ההליך נעשה תוך שקיפות מלאה ומתוך כבוד ליוצרים ושמירה על זכויותיהם.

הוועדות מנוהלות ע"י הניהול האמנותי והפקת אסיף, שאינם בעלי זכות הצבעה בועדות.

בחירת והקרנת סרטים: זמן ההקרנה העומד לרשות אסיף מגביל את מספר הסרטים שאפשר לכלול באירוע. לכן יתכן שסרט שיוגש לועדה והועדה תמצא אותו ראוי להקרנה, לא ייכלל בהקרנה בשל זמן הקרנה מוגבל.

כעיקרון- סרטים שנבחרו להקרנה יוקרנו במלואם. עם זאת יתכנו מקרים חריגים:

  • א. ועדות השיפוט יכולות להחליט שלא להקרין סרט חריג באורכו במלואו, ולהקרין במקום זאת טריילר, גרסה מקוצרת, או קטע מתוך הסרט. הקרנת הגרסא המקוצרת תיעשה בהסכמת יוצרי הסרט, שגם יכינו את הגרסה להקרנה. במקרה כזה, ייעשה מאמץ למצוא מסגרת משלימה להקרנות אסיף בפסטיבל אנימיקס, בה ניתן יהיה להקרין את הסרט במלואו.
  • ב. מאחר ואסיף מיועד לקהל בוגר, קיימת אפשרות שהועדה תחליט, בתיאום עם בעלי הזכויות, להקרין סרט המיועד לפעוטות כפרומו של כדקה שיוכן ע"י יוצריו.
  • ג. הנהלת אסיף ואנימיקס שומרת לעצמה את הזכות לפסול מהקרנה סרט המכיל תוכן פוגעני, המהווה הסתה לאלימות, פורנוגרפיה וכו'.

 

תחרות ופרסים:  ועדות שיפוט מקצועיות בוחרות מבין הסרטים המוגשים את המועמדים לפרסים ולציונים לשבח בקטגוריות השונות, ואת הזוכים. פרסים כספיים יוענקו בהתאם לחסויות/תרומות שיוקדשו לכך. לוועדות אסיף הזכות להחליט על מתן פרס כספי רק למי שינצלו ליצירה בארץ.

חריגים וערעורים: ועדת הביקורת של אסיף משמשת כסמכות עליונה להחלטות על סרטים חריגים, כמו גם במקרי ערעור ע"י מגישי הסרטים.

תיעוד: המידע בטפסי הגשת הסרטים וכל הסרטים שמגישיהם מאשרים זאת, גם אם לא נבחרו להקרנה, נשמרים במאגר אנימציה ישראלית של אסיף ופסטיבל אנימיקס.

Accessibility
Close