הגשת סרטים

 

 

אסיף 2017
אנו שמחים להזמינכם להגיש סרטים לאירוע אסיף 2017. ניתן להגיש סרטי אנימציה מכל סוג שהוא ובכל טכניקה או שילוב טכניקות, שנוצרו בשנה החולפת, וטרם הוגשו לאסיף.

שימו לב: השנה התוספה קטגוריה חדשה נושאת פרסים! סרטים קצרצרים – סרט עצמאי באורך של עד 60 שניות (לא כולל כתוביות).

מיון הסרטים והשיפוט, נעשים בסוף יוני ובמהלך יולי, ע"י צוותים של יוצרי אנימציה מנוסים ומוערכים. עם סיום עבודת ועדות המיון, יקבלו שולחי הסרטים הודעה במייל, על החלטת הועדה לגבי סרטיהם.

פירוט הקטגוריות, אופן ההגשה ודמי הרישום, מפורטים בטפסים המצורפים. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת טפסי ההגשה.

סרטים מקצועיים

כל סרט שאינו סרט סטודנטים, ובכל הקטגוריות.

סרטים מקצועיים ניתן להגיש עד ה 31 במאי, 2017

ההרשמה נסגרה.

סרטי סטודנטים

לרוב יוגשו ע"י בתיה"ס, להוציא חריגים.

סרטי סטודנטים ניתן להגיש עד ה 2 ביולי, 2017

ההרשמה נסגרה.

 

תקנון אסיף 2017

חגיגת האנימציה הישראלית השנתית מיסודה של אסיפ"א ישראל

אסיף, האירוע השנתי המרכזי של אנימציה ישראלית, מופק ע"י פסטיבל אנימיקס, ובשיתוף קהילת האנימציה הישראלית. מטרות אסיף לחגוג את יבול שנת היצירה שחלפה ולקדם את אמנות האנימציה בישראל.

אסיף כולל הקרנות מבחרי סרטים וטקס הענקת פרסים. הסרטים המוגשים והמידע עליהם ועל יוצריהם מהווים מאגר מידע על האנימציה הישראלית.

אסיף מחויב לשקיפות ונאותות הליך המיון והבחירה וההקרנה, מתוך כבוד ליוצרים והכרה בחשיבות ההשתתפות והזכייה.

מבנה אסיף: הנהלת אנימיקס, מנהל אמנותי, מפיקה, חברי ועדות מיון ושיפוט, חברי ועדת ביקורת.

השתתפות באסיף: לכל אולפן, בי"ס גבוה לאנימציה, סטודנט/ית לאנימציה ויוצר/ת ישראלי/ת יש זכות להגיש סרט/ים. זכאי/ת להגיש סרט בעל/ת הזכויות על הסרט, או מי שקיבל/ה את הסכמת בעל/ת הזכויות.

טכניקה וקטגוריות: כל יוצר/ת, אולפן, סטודנט/ית לאנימציה ובי"ס גבוה לאנימציה, יכולים להגיש סרטי אנימציה בכל קטגוריה שהיא ובכל טכניקה שהיא; ובלבד שהסרט/ים עונים להגדרות הבאות:

  • א. הסרט/ים נוצרו "פריים ביי פריים", קרי מכילים תנועה של האלמנטים הקיימים בו אשר נוצרה על ידי היוצר/ת ולא הוקלטה.
  • ב. החלק האנימטיבי בסרט/ים מהווה תפקיד משמעותי ביצירה ולכל הפחות 30% ממנה.
  • ג. טכניקות כמו "white board animation", גרפיקה בתנועה ואפקטים בקולנוע, לא מאופיינים על ידי תנועה משמעותית של האלמנטים הקיימים בהם ולכן אינם עונים להגדרה של אנימציה.
  • ד. קטגוריות: כל קטגוריה יכולה להיות מוקרנת באסיף: סרטים עצמאיים, סרטים מוזמנים, סרטים מסחריים ופרסומות, סרטים דוקומנטריים, קליפים, קדימונים, סרטים לילדים ולפעוטות, סרטי סטודנטים ועוד קטגוריות, אפילו אם לא צוינו במפורש. היוצרים הם הקובעים לאיזו קטגוריה יש לשייך את סרטם, אך לוועדות המיון והשיפוט, הזכות לשנות את הקטגוריה בתנאי שמגישי הסרט עודכנו על כך מראש.
  • ה. הסרט/ים לא הוגש/ו בעבר לאסיף.
  • ו. הסרט/ים לא נמצא/ים עדיין בתהליך עבודה.

ועדות המיון והשיפוט לא שופטות סרטים שאינם עונים להגדרה של אנימציה כפי שהוגדרה בתקנון. במידה ועולה ספק לגבי סרט/ים מסוימים ניתן ליצור קשר עם צוות אסיף ולהתייעץ.

ועדות המיון והשיפוט: מיון הסרטים להקרנה נעשה ע"י ועדות המורכבות מבעלי ידע, תובנה וניסיון באנימציה, הנקיים ממעורבות אישית בסרטים, ואשר חבריהן לא הגישו סרט/ים באותה קטגוריה. רק לועדות המיון והשיפוט, הזכות להחליט אילו סרטים יוצגו באסיף; וזאת על פי שיקולים מקצועיים בלבד. ההליך נעשה תוך שקיפות מלאה ומתוך כבוד ליוצרים ושמירה על זכויותיהם.

הוועדות מנוהלות ע"י הניהול האמנותי והפקת אסיף , שאינם בעלי זכות הצבעה בועדות.

בחירת סרטים: זמן ההקרנה העומד לרשות אסיף מגביל את מספר הסרטים שאפשר לכלול באירוע. לכן יתכן שסרט שיוגש לועדה והועדה תמצא אותו ראוי להקרנה, לא ייכלל בהקרנה בשל זמן הקרנה מוגבל.

כעיקרון- סרטים שנבחרו להקרנה יוקרנו במלואם. עם זאת יתכנו חריגים:

ועדות הבחירה יכולות להחליט להקרין תקציר של סרט חריג באורכו. זאת בהסכמת יוצרי הסרט שגם יכינו את הגרסה להקרנה. במקרה כזה, ייעשה מאמץ למצוא מסגרת משלימה לאסיף בה ניתן יהיה להקרין את הסרט במלואו.

מאחר ואסיף מיועד לקהל בוגר קיימת אפשרות שהועדה תחליט, בתיאום ובהסכמת בעלי הזכויות, להקרין סרט המיועד לפעוטות כפרומו של כדקה שיוכן ע"י יוצריו.

תחרות ופרסים:  ועדות מיון ושיפוט מקצועיות בוחרות מבין הסרטים המוגשים את המועמדים לפרסים ולציונים לשבח בקטגוריות השונות ואת הזוכים.

פרסים כספיים יוענקו בהתאם לחסויות/תרומות שיוקדשו לכך. לוועדות אסיף הזכות להחליט על מתן פרס כספי רק למי שינצלו אותו ליצירה בארץ.

חריגים וערעורים:  ועדת הביקורת של אסיף משמשת כסמכות עליונה להחלטות על סרטים חריגים ובמקרי ערעור ע"י מגישי הסרטים.

תיעוד: המידע בטפסי הגשת הסרטים וכל הסרטים שמגישיהם מאשרים זאת, גם אם לא נבחרו להקרנה, נשמרים במאגר אנימציה ישראלית של אסיף ופסטיבל אנימיקס.

Accessibility
Close