קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2017

נפתחה ההגשה לאסיף 2017! ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם. השנה התוספה קטגוריה חדשה נושאת פרסים! סרטים קצרצרים – עד 60 שניות.

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות:עד ה-31.5.17.
סרטי סטודנטים (יוגשו במרוכז ע"י בתיה"ס, להוציא חריגים): עד ה-2.7.17

להגשת סרטים

Accessibility
Close