קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2023

Artboard 3 copy 2נפתחה ההגשה לאסיף 2023!
ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-13.5.23.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-17.6.23

להגשת סרטים

Accessibility
Close