קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2021

נפתחה ההגשה לאסיף 2021!
ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-31.5.21.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-30.6.21

להגשת סרטים