קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2022

נפתחה ההגשה לאסיף 2022!
ההגשה נעשית דרך אתר אסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.

מועד הגשת הסרטים:
סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים) בכל הקטגוריות: עד ה-31.5.22.
סרטי סטודנטים יוגשו על ידי הסטודנטים או ע"י מוסד הלימודים: עד ה-30.6.22

להגשת סרטים