קול קורא להגשת סרטים לאסיף 2014

עברה שנה ושוב אנו שמחים להזמינכם להגיש סרטים לאירוע אסיף 2014, החגיגה השנתית של האנימציה הישראלית. ניתן להגיש סרטי אנימציה מכל סוג שהוא ובכל טכניקה או שילוב טכניקות, שנוצרו בשנה החולפת, וטרם הוגשו לאסיף. לפני מילוי הטפסים, יש לקרוא בעיון את תקנון אסיף ואת הטפסים עצמם.

מועד הגשת הסרטים

סרטים מקצועיים (כל סרט שאינו סרט סטודנטים), בכל הקטגוריות: עד ה 30.5.2014
סרטי סטודנטים (יוגשו במרוכז ע"י בתיה"ס, להוציא חריגים):  עד ה 3.7.2014

מיון הסרטים והשיפוט נעשים בסוף יוני ובמהלך יולי, ע"י צוותים של יוצרי אנימציה מנוסים ומוערכים. עם סיום עבודת ועדות המיון, יקבלו שולחי הסרטים הודעה במייל, על החלטת הועדה לגבי סרטיהם.

להגשת סרטים

Accessibility
Close